Osaamista ohjaamiseen Tiedekasvatuskurssilta

Uudistetulla, kaikille avoimella Tiedekasvatuksen verkkokurssilla tutustutaan tiedekasvatuksen ohjaamiseen ja opitaan toteuttamaan erilaisia toiminnallisia tiedeaktiviteetteja kaikenikäisille oppijoille. Suosittu tiedekasvatuskurssi on ollut toiminnassa vuodesta 2017 lähtien ja se avattiin uudistettuna 1.8.2020.

LUMA-keskus Suomen järjestämä tiedekasvatuksen verkkokurssi antaa valmiudet lasten ja nuorten tiedekasvatusaktiviteettien ohjaamiseen. Kurssilla opitaan itsenäisesti suunnittelemaan, arvioimaan ja toteuttamaan tutkimustietoon pohjautuvia ja innostavia tiedekasvatuskokonaisuuksia. Verkkokurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä. Kurssi löytyy Helsingin yliopiston MOOC-alustalta nimellä Tiedekasvatus. Kurssi on ilmainen ja kaikille avoin.  

Kurssi suoritetaan verkossa itsenäisesti ja vapaassa aikataulussa erilaisten keskustelutehtävien, vertaispalautteen, monivalintatehtävien sekä oman oppimisen reflektointien avulla. Kurssi sisältää runsaasti valmiita tiedekasvatusmateriaaleja toiminnallisista työohjeista kokonaisiin kerhosuunnitelmiin. Vuorovaikutteisella kurssialustalla on myös mahdollisuus kehittää omia ideoitaan, ajatuksiaan ja materiaalejaan ja jakaa niitä muiden kurssilaisten kanssa. Kurssilainen voi syventyä suunnittelemaan oman kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi tiedekerhon, tiedeleirin tai vaikkapa oman lapsensa tiedesynttärijuhlat!

Kurssia suositellaan yliopisto- ja toisen asteen opiskelijoiden lisäksi jo työelämässä oleville opettajille, kerho-ohjaajille, huoltajille tai isovanhemmille, eri organisaatioiden asiantuntijoille sekä kaikille muille tiedekasvatusaktiviteettien ohjaamisesta kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa kurssille!

Ilmoittautuminen kurssille

Kurssille voi rekisteröityä MOOC-alustalla

Helsingin yliopiston opiskelijoille Tiedekasvatuskurssin (MFK-402, 2-5 op) tiedot WebOodissa