Opetustoimen rooli ekstremismin ennalta ehkäisyssä

Sisäministeriö on julkaissut uuden toimenpideohjelman (2019-2023) väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi. Toimenpideohjelman opetustoimea koskevan osuuden laativat Radikaaliksi kasvamassa -hankkeen tutkijat Saija Benjamin ja Pia Koirikivi sekä väkivaltaista ekstremismiä oppilaitoksissa väitöskirjassaan tutkiva Katja Vallinkoski yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Toimenpideohjelmassa kuvataan opetustoimessa toimivien henkilöiden roolia REDI-mallin avulla (ks.kuva). Malli etenee kasvattajan itsereflektiosta ekstremismiä laaja-alaisesti ennalta ehkäiseviin tietoihin ja taitoihin sekä ekstremismin käsittelyyn oppijoiden kanssa. Huolta herättäviin tilanteisiin sekä suoranaisiin vaaratilanteisiin puuttuminen ovat viimeisin osa toimintaa, jolla ekstremismiin voidaan puuttua.

 

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019–2023 on luettavissa Valtioneuvoston sivulta.