Kasvatustieteistä tukea työelämään

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot avaavat uusia näkökulmia ja vahvistavat monia työelämässä hyödyllisiä taitoja.
  • Mitä oppiminen on, ja miten sitä tutkitaan?
  • Miten verkostot ja organisaatiot oppivat?
  • Miten kehittää itseään oppijana ja asiantuntijana?

Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitieteinen oppiaine, joka tarkastelee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista. Opinnot tarjoavat uusia työkaluja ja tukea esimerkiksi henkilöstöhallinnon, johtamisen ja koulutuskentän tehtävissä työskenteleville. Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella yleisen ja aikuiskasvatustieteen sekä perusopinnot (25 op) että aineopinnot (35 op).

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot osoittavat hyötynsä erityisesti työelämässä ja sen kehittämisessä. Tämän on kokenut myös Avoimen yliopiston opiskelijayhdistyksen HYAYOY:n jäsen Hanna Reinius, joka hakeutui opiskelemaan kasvatustiedettä vahvistaakseen osaamistaan silloisessa työssään. Hannan vastuulla oli yksityisen yrityksen asiakaskoulutustoiminta, jonka kehittämiseen hän halusi lisävälineitä. Opinnot imaisivat mukaansa niin, että Hannan tie vei Avoimessa yliopistossa suoritettujen perus- ja aineopintojen jälkeen Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijaksi.

Kasvatustiede avaa omia ajattelutapoja ja ohjaa katsomaan asioita uusista näkökulmista. Se tukee osaamista muilla aloilla ja tuo ymmärrystä ihmisten väliseen kanssakäymiseen sekä toimintaa ja oppimista ohjaaviin tekijöihin. Kasvatustiede kasvattaa myös oppijaansa. (Hanna Reinius) 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot voi aloittaa Avoimessa yliopistossa joustavasti lähes ympäri vuoden. Opintojen suunnittelussa ja järjestelyissä huomioidaan työssäkäyvien, perheellisten tai muuten arjessaan kiireisten aikuisopiskelijoiden tarpeet: useilla opintojaksoilla on mahdollista valita lähiopetuksen ja verkko-opintojen välillä, ja opintojaan voi aikatauluttaa itse. Avoimen yliopiston opiskelijoiden erilaiset taustat ja työkokemukset tuovat opintoihin niitä rikastuttavan lisän. 

Tutustu opintotarjontaan:   
Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa  

Lue myös:
Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnot  
Avoimen yliopiston koko opintotarjonta aiheittain ja koulutusohjelmittain
Opetushaku
Miten opiskelemaan? 
Opiskelijayhdistys HYAYOY (Facebook)