Ulkopuolisena ja paikallisena Ukrainassa

Tiedesäätiö myönsi vuonna 2014 yli kaksi miljoonaa euroa rahoitusta kolmentoista väitöskirjan tekemiseen nelivuotisilla nimikoiduilla tutkijakoulupaikoilla.

Yksi rahoituksen saaneista on Anna Kutkina, joka tekee väitöstään Regional Differences of Civil Society in Ukraine: Forces Behind politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle.

— Sain tukea 32 kuukaudeksi. Olen erittäin onnellinen ja sydämestäni kiitollinen Helsingin yliopistolle. Ilman tätä rahoitusta olisin joutunut keskeyttämään väitöskirjani tekemisen, Anna Kutkina sanoo.

Syntyjään ukrainalainen Kutkina muutti perheensä mukana Kanadaan 16-vuotiaana, ja hän on Kanadan kansalainen. Alemman korkeakoulututkintonsa Kutkina suoritti politiikan tutkimuksesta ja sukupuolitutkimuksesta Simon Fraserin yliopistossa Kanadassa. Maisteriksi hän valmistui Central European University -yliopistosta Budapestista pääaineenaan nationalismi.

Vuosina 2010–2011 Kutkina toimi Kanadan kehitysyhteistyöorganisaatio CIDAn talouskehitysvirkailijana Itä-Ukrainassa. Tuolloin väitösaihekin alkoi hahmottua.

— Tutkijana havainnoin tiettyjä kulttuurieroja itä- ja länsiosissa maata. Minua mietitytti se, miten kieleen, uskontoon tai etnisyyteen liittyvät eroavuudet näyttivät vaikuttavan ukrainalaisten kansalaistoimintaan paikallisesti ja kansallisesti.

Viime vuonna maassa alkaneen konfliktin myötä tutkimusaiheesta tuli yllättäen erittäin ajankohtainen.

— Havaitsemani kulttuuriset eroavuudet maan itäisten ja läntisten osien välillä olivat nopeasti muuttuneet vahvoiksi vastakkainasettelun laukaisijoiksi ja alkaneet jakaa kansaa kahtia.

Mitä kieleen tulee, Kutkina tottui nuorena kaksikielisyyteen: kotona puhuttiin venäjää, koulu käytiin ukrainaksi. Koko nuoruudestaan hän ei muista yhtään tapausta, jossa kielierot olisivat aiheuttaneet minkäänlaisia konflikteja. Kaikki olivat yhtä kansaa kotikielestään huolimatta.

— En halua ennustaa, mutta tänä päivänä ei oikein näytä siltä, että Ukraina voisi säilyttää perinteisen ykseytensä osassa maan itäisiä osia.

Väitöksessään Kutkina aikoo tutkia myös mediapropagandan vaikutusta toiseuden rakentamisessa: sitä, miten esimerkiksi patsaat, laulut tai runous kääntyvät voimakkaiksi poliittisen toiminnan välineiksi.

— Medialla on suora ja vahva vaikutus vastakkainasettelun ja pelon juurruttamisessa. Monimuotoisista elementeistä rakentuvaa ukrainalaista kulttuuria käytetään tällä hetkellä keinoina konfliktin yllyttämiseen, ja tämä on johtanut traagisesti ihmishenkien menetyksiin konfliktin molemmilla puolilla.