Tarja Sirosen J. V. Snellman -palkintopuhe

Tarja Sironen:

Arvoisat kuulijat,

Lämmin kiitos J.V. Snellman -palkinnosta! Pandemian alusta lähtien oli selvää, että me koronavirustutkijat voimme olla jakamassa tietoa tästä viruksesta ja kertoa, mitä kukin meistä voi tehdä pandemian torjumiseksi. Itse toivon, että tämä on auttanut epävarmuuden ja huolen keskellä. Tällä hetkellä me kaikki olemme väsyneitä ja juuri nyt haluan sanoa, että tieteen ja tutkimuksen avulla olemme kuitenkin jo lähellä parempaa tilannetta. Rokotukset, lisääntyvä tieto tehokkaista torjuntakeinoista ja parempi koronavirustaudin hoito tulevat kaikki aikanaan viemään meidät ulos tästä pandemiasta.

Jag utnämndes till biträdande professor i början av sista året, och även om jag redan var en erfaren talare och lärare inom vetenskapssamfundet, hade jag ännu inte så stor erfarenhet av att kommunicera till allmänheten. Att dela information och göra den begriplig är en oerhört viktig del av forskarens arbete. Forskningsbaserad kunskap ska lyftas fram så att den kan tillämpas mångsidigt inom olika områden. Under det gångna året har jag fått mycket stöd av mina kollegor och av min arbetsgivare, Helsingfors universitet, och jag har lärt mig mycket om popularisering av vetenskap. Vetenskapskommunikation är något man måste lära sig, och det är viktigt att ta emot respons och utvecklas.

In the past year, I have answered countless questions that stem from conspiracy theories, misinformation and interpretations presented in publications that have not undergone the peer review process. I believe the need to defend knowledge based on research and decision-making founded on such knowledge is now greater than ever. We are drowning in information, while starving for wisdom. We scientists and scholars are needed in the public discussion. Such discussion is not always easy, nor is it part of every researcher’s comfort zone, but it is our job. I wish to encourage all researchers to answer people’s questions and talk about their research findings, also discussing and reflecting on the significance of those findings. Research-based knowledge should be put to use.

Oma tutkimukseni keskittyy uhkaavien infektiotautien tunnistamiseen jo niiden alkulähteillä eli villieläimissä tai tuotantoeläimissä. Lähestyn aihettani Yhteisen terveyden eli ympäristön, eläinten ja ihmisten terveyden näkökulmasta. Olen saanut tehdä työtä monialaisessa tiedeyhteisössä, lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Koronapandemia on laajentanut näkökulmaa entisestään ja vuosi on tuonut mukanaan upeita uusia yhteistyöprojekteja tutkimukseen, kontakteja viranomaistahoihin ja päättäjiin sekä moniin toimialoihin. Raja-aidat ovat kaatuneet. Vuosi on opettanut myös pitkäjänteisen perustutkimuksen arvon – se mahdollisti nopean reagoimisen.

Oma tutkimukseni tulee jatkumaan tavoitteena oppia paremmin torjumaan infektiotauteja yhteisen terveyden tutkimusta käyttäen. Seuraava pandemia osataan pysäyttää tehokkaammin. Tämä on mahdollista, jos tutkittu tieto, myös perustutkimuksesta saatu tieto, saadaan laajalti yhteiskunnan käyttöön. Tätä työtä aion jatkaa J.V. Snellman -palkinnon hengessä.