Profiloi laatuun

PÄÄKIRJOITUS 3/2015 | 375-vuotiaan Helsingin yliopiston on pitänyt osata tehdä vuosien varrella oikeita ratkaisuja, koska olemme nyt maailman parhaiden yliopistojen joukossa.

Laakereille emme jää lepäämään, vaan vietämme juhlavuotta tulevaisuuteen katsoen. Globaali kilpailu kiristyy, mikä näkyy entistä selvemmin niin huippututkijoiden kuin opiskelijoiden rekrytoinnissa sekä tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Yhteistyön lisääminen on viisasta, koska korkeakoulujen voimavarat eivät ole kasvussa.  Yhteistyötä on tehtävä yli rajojen: yliopistojen sisällä ja välillä, kansainvälisesti ja kotimaassa. Monitieteinen tutkimus ja laaja-alaiset tutkinto-ohjelmat sekä kansainväliset kumppanuudet ja rekrytoinnit ovat samalla sekä tavoitteita että ratkaisuja. Välttämättömiä sijoituksia moderniin tutkimus- ja opetusinfrastruktuuriin on helpompi tehdä yhdessä kuin yksin.

Yhteistyö ei ole itsetarkoitus vaan keino strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtio on halunnut edistää yhteistyötä siirtämällä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten perusrahoitusta Suomen Akatemian kautta kohti profilointia ja strategista tutkimusta. Yliopistot ovat tehneet omaa valtakunnallista selvitystään seitsemällä koulutusalalla. Kuulemme tuloksia kevään aikana, ja toivottavasti saamme rohkeita ehdotuksia ja todellisia toimenpiteitä.

Korkeakoulukenttämme on sirpaleinen. Laajalle mutta väkimäärältään pienelle Suomelle hyvä ratkaisu olisi arvioida korkeakoulu- ja tutkimuslaitoskentän kehittämistarpeita viiden, kuuden suuralueen pohjalta. Yli viidenkymmenen yksikön protektionismista edettäisiin silloin alueelliseen kehittämiseen, joka linjattaisiin valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Tuloksena olisi vahvempaa profilointia ja tehokkaampaa voimavarojen käyttöä. Tutkimuksen ja opetuksen laatu paranisi. Tätä pian 100-vuotias Suomi tarvitsee. Tätä 375-vuotias Helsingin yliopisto haluaa edistää, yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa.