Miksi tarvitsemme avointa tiedettä?

Tiesitkö, että meillä tuotettu huippuluokan tutkimus ei automaattisesti pääse globaalin tieteen valtatielle ja kaikkien saataville? Ongelmana on julkaisujen maksullisuus, mikä rajoittaa useiden tutkimusten leviämistä tiedeyhteisöön ja julkisuuteen.

Pääosa tutkimustuloksista julkaistaan tiedejulkaisuissa, joiden hinnat nousevat vuosi vuodelta. Tutkijat joutuvat maksamaan kirjoittajamaksun julkaistessaan avoimissa julkaisukanavissa ja näihin kuluihin ei yleensä anneta erillistä tukea.

Yhden artikkelin maksu avoimeksi on keskimäärin noin 1 500 – 2 000 euroa. Yhden kirjan avoimeksi ostaminen maksaa 3 500 – 8 100 euroa riippuen kustantajasta. Yksittäiselle tutkijalle tutkimustulostensa julkaiseminen voi kariutua liian kalliisiin maksuihin. Riskinä on, ettei Helsingin yliopiston kaltaisilla tutkimusorganisaatioilla ole varaa maksaa huippututkijoidensa tutkimuksia avoimiksi.

Avoin tiede on ratkaisu kriiseihin

Tiesitkö, että avoin tiede on ollut avainasemassa niin ebolan, sikainfluenssan kuin koronan kaltaisten pandemioiden ehkäisyssä?

Keväällä 2020 koronaviruksen levitessä tutkijat ympäri maailmaa alkoivat jakaa tutkimustuloksia ennennäkemättömän avoimesti. Tutkijat ovat ryhtyneet laajamittaiseen globaaliin yhteistyöhön, jossa tieteen avoimuus ja avoimen tieteen toimintatavat ovat saaneet keskeisen roolin. Covid-19-tutkimusta on tehtävä ongelmakeskeisesti, joka on tarkoittanut tieteenaloihin liittyvien raja-aitojen madaltumista. Mikään yksittäinen tieteenala ei pystyisikään kattavasti ymmärtämään kompleksia tutkimusongelmaa.

Opiskelijat tar­vit­se­vat kurs­si­kir­jo­ja

Avoin julkaiseminen vaikuttaa myös suoraan opiskelijoiden elämään. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta teki maaliskuussa 2020 kartoituksen koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijoidemme opintoihin. Fyysisten kurssikirjojen saatavuuden vaikeutuminen oli merkittävä ongelma, koska opiskelijakirjastot olivat pääosin kiinni. Aineistojen avoin saatavuus olisi pelastanut monen opiskelijan kevään.

Avoin tiede on yhteiskunnan voimavara

Tieteen avoimuus mahdollistaa sen, että julkisella rahoituksella tuotetun tutkimuksen tulokset ja tutkimusaineistot ovat koko yhteiskunnan käytettävissä. Myös yritykset voivat helpommin hyödyntää tutkimustuloksia ja tuottaa uusia innovaatioita. Samalla edistetään Suomen kansainvälistä kilpailukykyä, löydetään ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin ja tehdään tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä.

Julkaisujen välitön avoimuus lisää Helsingin yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta mutta myös mahdollistaa sen, että suomalainen yhteiskunta ja koulutusjärjestelmä voivat hyödyntää yhä helpommin maailmalla tuotettavaa tutkimustietoa. Avointa julkaisu-, tutkimus- ja tilastodataa voidaan hyödyntää myös erilaisissa tekoälyratkaisuissa.

Lah­joi­ta ja avaa tie­de avoi­mek­si

Lahjoittamalla voit tukea tutkimuksen matkaa tieteen kansainvälisille areenoille.

Tee lahjoitus helposti verkossa.

Valitse lomakkeelta Avoin tiede ja kirjoita viestikenttään mahdollinen tieteenala, jolle haluat tukesi osoittaa. Voit jättää myös erityistoiveen täyttämättä, jolloin Helsingin yliopiston kirjasto ohjaa tukesi tärkeäksi katsomalleen kohteelle.

Avoin pääsy tietoon tukee monella tavalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Lokakuussa 2020 vietetään kansainvälistä avoimen tieteen viikkoa. Lahjoittamalla olet mukana lisäämässä tieteen vaikuttavuutta!