Kaarle Hämeri, professoriliiton puheenjohtaja

Professoriliiton puheenjohtaja, professori Kaarle Hämeri puolustaisi kanslerina yliopiston asemaa sivistyksen tuottajana ja vaalijana.

Miksi olisit paras valinta Helsingin yliopiston kansleriksi?

Olen vahvasti verkottunut, laaja-alaisesti yliopistoa tunteva ja puolustava sekä erittäin osaava yliopisto- ja tiedepoliittinen toimija. Toimin sivistyksen ja monialaisen yliopiston puolesta ja huomioin toimissani koko yhteisön.

Mikä on kanslerin tärkein tehtävä?

Kanslerin tärkein tehtävä on puolustaa yliopiston asemaa sivistyksen tuottajana ja vaalijana. Kansleri on yliopiston kasvot muualle yhteiskuntaan ja kansainvälisesti.

Mitä haluaisit saada aikaan kanslerina?

Haluan tehdä yliopistosta yhtenäisen toimijan, vahvan yhteisön, jossa henkilöstö ja opiskelijat kokevat omat ajatuksensa merkityksellisiksi. He pääsevät vaikuttamaan tärkeissä asioissa ja ovat kiinteä osa yliopistoyhteisöä. Haluan kehittää yliopistosta entistä vahvemman ja yhtenäisen sivistysinstituution.

Millainen on Helsingin yliopisto vuonna 2022?

Helsingin yliopisto on elinvoimainen työyhteisö, joka loistaa korkeatasoisella tutkimuksella ja laadukkaalla opetuksella. Yliopisto näkyy ja kuuluu yhteiskunnassamme positiivisesti ja on arvostettu toimija ja sivistyksen kehto.