Jukka Kekkonen, oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen huolehtisi kanslerina siitä, että opiskelijat pääsisivät osaksi tiedeyhteisöä heti opintojen alusta alkaen.

Miksi olisit paras valinta Helsingin yliopiston kansleriksi?

Olen koko urani toiminut suurella intensiteetillä ja yliopiston perustehtävien parissa. Olen ollut erittäin tutkimusaktiivinen, intohimoinen opettaja ja tutkijankouluttaja ja ansioni yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella ovat mittavat (varainhankinta, alumnitoiminta, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun). Ennen kaikkea olen johdonmukaisesti puolustanut oikeusvaltiota ja demokratiaa ja yliopistopolitiikassa yliopiston perusarvoja kuten kriittistä ajattelua, sananvapautta ja ylipistojen autonomiaa. Olen koko urani palvellut yliopistoa. Uskon kokemukseni, näyttöjeni ja näkemysteni palvelevan parhaiten Helsingin yliopistoa ja koko Suomen ylipistolaitosta.

Mikä on kanslerin tärkein tehtävä?

Kansleri antaa kasvot Helsingin yliopistolle ja koko Suomen yliopistolaitokselle. Kansleri on arvojohtaja, joka luo yhteishenkeä ja avointa ja positiivista ilmapiiriä yliopistolla. Kansleri on yliopistoyhteisöä yhdistävä toimija. Lisäksi kanslerilla on tärkeä rooli yliopiston yhteiskuntasuhteiden hoitajana ja varainhankinnassa.

Mitä haluaisit saada aikaan kanslerina? 

Arvojohtajana haluaisin ennen kaikkea yhdistää yliopistoyhteisöä (joka nyt on valitettavasti jakautunut) edistämällä demokratiaa ja lisäämällä kollegiaalisuutta. Kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä pitäisi olla mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon nykyistä enemmän. Arvojohtajana tukisin osaltani sellaista politiikkaa, joka lisäisi yhteisön yhtenäisyyttä ja hyvinvointia. Tekisin myös parhaani  yliopiston taloudellisen aseman turvaamiseksi ja parantamiseksi.
Osaltani haluaisin vaikuttaa siihen, että opiskelijat integroidaan opintojen alusta alkaen tiedeyhteisöön.

Millainen on Helsingin yliopisto vuonna 2022?

Huippuyliopisto edelleen. Uskon ja toivon, että yhteisöllisyyden ja demokratian vahvistaminen luo edellytyksiä entistä upeammalle toiminnalle. Uskon, että Helsingin yliopiston vetovoima opiskelu- ja työpaikkana on vielä nykyistä suurempi.