Jokainen lahjoitus on tärkeä

Tieteen perustava merkitys ihmiskunnalle tulisi muistaa, tohtorikoulutettava ja Helsingin yliopiston pitkäaikainen tukija Ville Lovikka sanoo.

Vuonna 2015 kemian jatko­-opiskelija Ville Lovikka päätti ryhtyä kuukausi­lahjoittajaksi Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon. Päätök­seen vaikuttivat velvollisuudentunto ja halu auttaa.

– Yliopistojen rooli ihmiskunnan kehittämisessä on tärkeämpi kuin mitä sen nykyään annetaan olla, Ville Lovikka miettii.

– Mitä laajemmin ihmiset arvos­tavat kriittiseen tietoon perustuvaa ajattelua ja mitä paremmat taidot heillä siinä on, sen vähemmän populismilla on jalansijaa määrittää yhteiskuntamme suuntaa.

Päätöksessä oli myös henkilökoh­taista tunnetta mukana.

– Olen saanut kotiyliopistoltani niin paljon ­ mahdollisuuksia kehittää ja soveltaa ajatteluani sekä löytä­nyt harrastuksia ja samanhenkisiä ystäviä.

Lovikka muistuttaa, että pienillä summilla on iso merkitys, jos riittä­vän moni ryhtyy lahjoittajiksi.

– Suomen Kulttuurirahasto keräsi merkittävän osan alkupääomastaan 1930-­luvulla jalkauttamalla koululai­sia ihmisten oville ympäri Suomen. Sieltä täältä saaduista markoista kertyi lopulta huikea summa, kun ihmiset kokivat myönteistä kansallis­tunnetta ja yhteisöllisyyttä.

– Toivon kovasti, että tiede saatai­siin herättämään meissä laajasti tänä päivänä samansuuntaisia myönteisiä ja arvostavia tunteita. Se väistämättä heijastuisi myös päivän politiikkaan.