BAMSE 2020 edistää aluetutkimuksen metodologiaa

Aluetutkimus on monitieteinen ja tieteidenvälinen tutkimusala, jonka ydintieteitä ovat politiikantutkimus, historiatieteet, sosiologia, antropologia, maantiede sekä kulttuurintutkimus. Aluetutkimus poikkeaa perinteisistä tieteenaloista sillä, että sen lähtökohtana ovat tietyn maantieteellisen tai kulttuurisen alueen erityispiirteet monesta eri näkökulmasta. Tämä tekee aluetutkimuksen metodologian kehittämisestä haastavaa ja samaan aikaan välttämätöntä.

Aleksanteri-instituutissa käynnistyy syksyllä Nordplus-rahoitteinen hanke nimeltä Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies (BAMSE 2020). BAMSE:n tavoitteena on terävöittää pohjoismaista ja baltialaista aluetutkimusta suuntaamalla katse alan teoreettisiin ja metodologisiin keskusteluihin. Tarkoitus on koota yhteen aluetutkimuksen kehittämisestä kiinnostuneet tutkijat ja opettajat, tarkastella kriittisesti alan tilannetta ja tunnistaa parhaat käytännöt.

Eräs konkreettinen yhteistyön muoto on keväällä 2021 järjestettävä, etupäässä maisteriopiskelijoille suunnattu intensiivikurssi, joka esittelee aluetutkimuksen mahdollisuuksia ylikansallisten haasteiden kuten muuttuvien valtarakennelmien, symbolisen politiikan ja kulttuurin sekä identiteettien tarkastelemiseen.

— Uudet tieteidenvälisyyttä hyödyntävät metodit ovat valtavan tärkeitä, kun halutaan tutkia nykyajan monitasoisia ilmiöitä, sanoo koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen. Intensiivikurssilla perehdytään syvällisesti niihin metodologisiin ja teoreettisiin kysymyksiin, joihin aluetutkimuksen tutkijat ja opiskelijat törmäävät.

Instituutioiden välinen oppiminen johtaa pedagogisiin innovaatioihin

Järvisen lisäksi avainhenkilöitä BAMSE:n takana ovat Itäisen Euroopan tieteenalavastaava Katalin Miklóssy, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) opintosuunnan koordinaattori Minna Oroza sekä Valtakunnallisen Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintokokonaisuuden (VIExpert) koordinaattori Hanna Peltonen. Kaikilla neljällä on pitkä kokemus aluetutkimuksen parissa, ja kaikki tunnistavat tarpeen kehittää alan opetusta. BAMSE 2020 -intensiivikurssilla kokeillaankin diskursiivista pedagogiikkaa, jossa verkoston partnerit tuovat mukanaan erilaisia pedagogisia formaatteja. Yhdistelmästä voi hyvinkin syntyä jotain parempaa kuin mikään vielä käytössä oleva malli.

BAMSE 2020 toimintaa rahoitetaan Nordplus Higher Education Programme:n tuella ja sitä koordinoidaan Aleksanteri-instituutista käsin. Verkoston jäseniä ovat lisäksi Institute of International Relations and Political Science (Vilnan yliopisto), Master’s Program in European Studies and Economic Diplomacy (Latvian yliopisto) ja Johan Skytte Institute of Political Studies (Tarton yliopisto).