Vesa Oittisen elämäntyötä juhlistetaan aatehistorian symposiumilla

12.12.2019
Venäläisen aatehistorian professori, filosofian tohtori Vesa Oittinen siirtyi eläkkeelle marraskuussa 2019 hoidettuaan professuuria Aleksanteri-instituutissa kahden vuosikymmenen ajan. Oittinen on kansainvälisesti tunnettu tutkija, jonka vaikutus etenkin filosofian historiaan liittyvässä tutkimuksessa on mittava. Hänen teoksiaan on julkaistu niin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi kuin venäjäksikin.

Vesa Oittisen väitöskirja vuodelta 1994 käsittelee Spinozan filosofian poststrukturalistisia tulkintoja, ja viime vuosina hän on tutkinut muun muassa Kantin reseptiota Venäjällä. Väliin mahtuu julkaisuja Evald Iljenkovin filosofiasta, Alaksandr Bogdanovista, Max Weberistä ja Venäjästä sekä Venäjän ideasta 1800-luvun alussa. Oittisen laaja artikkelituotanto kattaa paitsi venäläisen, myös saksalaisen ja pohjoismaisen filosofian historiaa. Lisäksi hän on perehtynyt ns. toimintateoreettiseen suuntaukseen, joka vaikutti vahvasti myöhäisessä neuvostofilosofiassa (mm. Iljenkov), mutta myös kulttuurihistoriallisessa psykologiassa (Vygotski, Leontjev).

Oittinen tunnetaan myös kääntäjänä, joka on tuonut suomalaisten tietoisuuteen merkittäviä filosofisia tekstejä etenkin Spinozalta, Feuerbachilta, Kantilta ja Marxilta.  Hän kuuluu useamman tieteellisen julkaisun toimitusneuvostoon ja on vuodesta 2002 toiminut Tieteellisten seurojen valtuuskuntaan kuuluvan Suomen Karl Marx -seuran puheenjohtajana.
Eläkkeelle jäätyään Vesa Oittinen jatkaa akateemista elämää emeritusprofessorina. Uudet hankkeet käsittelevät Stalinin ajan neuvostokulttuuria sekä teemaa Marx ja Venäjä.

Vesa Oittisen kunniaksi järjestetään tammikuussa 2020 juhlasymposiumi The Contradictory Legacies of the Enlightenment: European Modernity and the Case of Russia and the Soviet Union. Symposiumin ohjelman löydät alta, ja tulostettavan version voit ladata tästä. Ilmoittauduthan sähköisellä lomakkeella 20.1.2019 mennessä!

The Contradictory Legacies of the Enlightenment: European Modernity and the Case of Russia and the Soviet Union

Honorary Symposium for Professor Emeritus Vesa Oittinen

24.1.2020 University of Helsinki
Unioninkatu 35, Auditorio 116.                                                  

PROGRAM                                              

09:30 Markku Kangaspuro
(Director of the Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland)
Opening words

09:45 Vesa Oittinen
(Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland)
Marxism as the Heir of the Enlightenment? A View of Soviet Assessment of the 18th Century Philosophy

10:30 Tatiana Artemeva
(Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia)
Patterns and Models for Research in Russian Philosophy: the Place for the Enlightenment

11:00 Andrey Maidansky
(Belgorod state University, Belgorod, Russia)
The Idea of Revolution in Kant, Hegel and Marx

11:30 Marina Bykova
(North Carolina State University, Raleigh, USA)
On the Reception of Hegel in Russia: The Case of Mikhail Bakunin

12:00 Lunch break

13:00 Ilmari Jauhiainen
(Federation of Finnish Learned Societies, Finland)
Self-determining Subjectivity as the Core of Modernity - Fichtean Idealism as a Continuation of, and Confrontation with, German Enlightenment  

13:30 Lauri Kallio
(University of Helsinki, Finland)
Die Philosophische Gesellschaft zu Berlin: die Arena des späten deutschen Idealismus

14:00 Evert van der Zweerde
(Radboud University, Nijmegen, Netherlands)
Between Anarchy and Autocracy: Political Philosophy in Russia

14:30 Elina Viljanen
(Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland)
Soviet Cultural Theory of Music and the Reception of the Enlightenment

15:00 Coffee & Cake

15:45 Mikhail Mikeshin
(The Head of the Philosophy Department of St. Petersburg Mining University, Russia)
Russian Post-Soviet Philosophy of Science

16:15 Markku Kivinen
(Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland)
Antinomies of Modernisation

19:00 Conference Dinner