15.5. alkava Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op tarkastelee uskontojen ja henkisyyden paikkaa ajassamme.
  • Tuottavatko modernisaatio ja globalisaatio maallistumista, vai syntyykö niiden myötä myös uutta uskonnollista monimuotoisuutta?
  • Miten uskontoperinteitä tulkitaan eri kulttuurisilla ja maantieteellisillä alueilla?
  • Miten käy, kun uskonto risteää esimerkiksi etnisen taustan tai sukupuolen kanssa?

Samaan aikaan kun Euroopan – Suomi mukaan lukien – nähdään maallistuvan, uskonnollisuus saa myös meillä uusia ilmenemismuotoja. Uskonnosta on esimerkiksi tullut yksilökeskeisempää, mikä näkyy henkisyyttä ja henkisen harjoituksen terapeuttisuutta korostavien katsomusten suosion kasvussa. Toisaalta maahanmuutto ja monikulttuurisuus muuttavat ja moninaistavat suomalaista uskonnollista kenttää. 

15.5. alkava opintojakso Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op antaa teoreettisia ja käsitteellisiä välineitä tarkastella ja ymmärtää näitä vastakkaisilta näyttäviä kehityskulkuja. Opintojakso lähestyy teemaa muun muassa uskontososiologisten keskusteluiden ja uskonnollisten traditioiden kautta. Pääpaino on Suomen uskonnollisessa kentässä.

Opettajana toimii FT Mitra Härkönen. Hän kiinnostunut buddhalaisuudesta länsimaissa ja erityisesti Suomessa sekä sukupuolen, vallan ja toimijuuden kysymyksistä. 

Lisätietoa ja illmoittautuminen opinto-ohjelmassa:
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op 

Lue myös:
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opinnot Avoimessa yliopistossa
Uskontotieteen opinnot Avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opinnot aiheittain ja koulutusohjelmittain
Avoimen yliopiston opetushaku
Miten opiskelemaan?