Taidehistorian opinnoissa saat valmiuksia taiteen analysointiin, pääset tutustumaan taidenäyttelyihin ja opit katsomaan taidehistorian kohteita uudella tavalla.

Taide ja sen tarkastelutavat ovat laaja ja globaalisti muuttuva kenttä. Taidehistoria kattaa materiaalisen ja visuaalisen kulttuurin sekä rakennetun ympäristön tutkimisen niin historiallisena kuin nykypäivän ilmiönä. Taidehistorian tutkimuskohteita ovat muun muassa kuvataiteen eri lajit, arkkitehtuuri, esineet ja muotoilu sekä taideteoriat. 

Taidehistorian opinnoista saat valmiuksia katsoa ja analysoida taideteoksia ja visuaalista ympäristöä eri tutkimusalueilla. Avoimessa yliopistossa voit opiskella taidehistorian yksittäisiä opintojaksoja tai koota niistä 15–30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Kokonaisuuden opiskeltuasi sinulla on yleiskuva taidehistoriasta, sen kohteista, aikakausista sekä keskeisistä teoksista. 

Opintokokonaisuuteen sisältyy runsaasti valinnaisuutta ja teemaopintoja, ja sen voikin rakentaa omia kiinnostuksen kohteita painottaen. Lukuvuonna 2018–2019 voit valita opintoja muun muassa nykytaiteesta, arkkitehtuurista, taiteesta kirjoittamisesta ja kaupunkisuunnittelun ilmiöistä. Useisiin opintoihin liittyy myös vierailukäyntejä taidemuseoihin ja ajankohtaisiin näyttelyihin.  

Opiskelijoilta saatu palaute kertoo, että taidehistorian opinnot ovat pidettyjä. Ne sopivat hyvin myös työssäkäynnin oheen, sillä luennot järjestetään iltaisin.

"Vaikka välillä väsytti töiden jälkeen lähteä opiskelemaan, niin opetus oli innostavaa. Ei tullut kertaakaan mieleen jäädä pois luennolta!" 

Taidehistorian opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman opintoja. Ne eivät edellytä edeltäviä opintoja tai asiantuntemusta, vaan ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Luennot pidetään useimmiten Helsingin yliopiston päärakennuksen vanhalla puolella, joka on miljöönäkin taidehistoriallisesti ja arkkitehtorisesti ainutlaatuinen! 

Lisätietoa:   

Lue myös: