Luonnon virkistyskäyttö - Katsaus nykytilaan ja tuleviin haasteisiin

26.9.2013
KSEIn syysseminaari 2013

KSEIn syysseminaari 2013: Luonnon virkistyskäyttö -
Katsaus nykytilaan ja tuleviin haasteisiin