Lähihoitajat uskonnontunnille?

MITÄ NYT? (4/2015) | Ikäihmisissä on yhä enemmän eri uskontokuntien edustajia. Hoitoalan koulutus ei kuitenkaan valmista eri katsomusten kohtaamiseen.

Eettiset asiat ja kuolema mietityttävät sairaita ja ikääntyviä. Miten hyvin hoitohenkilökunta tuntee erilaisia uskontoja ja katsomuksia, professori Arto Kallioniemi Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen laitokselta?

— Hoitohenkilökunnan uskontoihin liittyvä sivistyksen taso on usein surkea. Suurin osa lähihoitajista on peruskoulu- tai lukioaikaisten tietojen varassa. Monille kristinuskonkin juhlapyhät ovat vieraita. Harva esimerkiksi tietää, miksi vietetään helluntaita.

Miten lähihoitajien koulutus opettaa ymmärtämään erilaisia uskontoja ja katsomuksia?

— Lähihoitajille on yksi valinnainen etiikan kurssi, mutta sekään ei keskity vanhuksille keskeisten asioiden kuten kuoleman ja sairauden käsittelyyn. Nyt uskontoja ei katsota oppilaitoksissa lainkaan ammatillisesta näkökulmasta.

— Yritimme saada ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelman uudistuksessa voimakkaammin mukaan uskontoa ja katsomustietoa, mutta se ei onnistunut. Suomessa tämä puoli on huonolla tolalla. En oikein edes tiedä, miten tässä on päässyt käymään näin.

Millaisia koulutuskokonaisuuksia uskonnoista ja katsomuksista lähihoitajaopintoihin olisi hyvä lisätä?

— Pitäisi käsitellä uskontoja ja katsomuksia arjessa. Lähihoitajalle pitäisi muodostua kuva eri uskontojen tavoista, juhlapyhistä ja ruokakulttuureista. Olisi syytä paneutua esimerkiksi islamilaiseen ruokavalioon.

— Kuolemasta, sairastamisesta ja uskonnoista pitäisi myös olla oma opintokokonaisuus. Lähihoitajat joutuvat paljon keskustelemaan vanhusten kanssa elämän loppumisesta. Ikääntyneillä oma kuolema on lähellä, ja lähipiirissä ikätoverit nukkuvat pois.

Mitä yliopisto ja opettajankoulutuslaitos voisivat antaa lähihoitajien uskontokoulutukselle?

— Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kautta voisimme tarjota täydennyskoulutusta sekä lähihoitajille että ammatillisten oppilaitosten opettajille. Yliopisto voisi myös sijoittaa omiin koulutuksiinsa uskontoja käsitteleviä sisältöjä.

— Moni lähihoitajienkin opettajista on valmistunut yliopistosta. Nykyisin kaikkiin opettajaopintoihin sisältyy erilaisuuden ja moninaisuuden kohtaamisen opintojakso.