Identiteettien yhdistelmät yleistyvät

Suomessakin eletään kulttuurien kirjon keskellä. Monikulttuurisuus auttaa ymmärtämään erilaisuutta, mutta sen kautta opitaan ymmärtämään myös suomalaisuutta.

Emma Nortio tekee monikulttuurisuudesta väitöskirjaa, jota varten on haastateltu suomalaisia ja Suomeen muuttaneita.

– Monikulttuurisuudesta puhuttaessa suomalaiset alkavat usein hieman yllättäen määritellä suomalaisuutta ja sitä, millaisia suomalaiset ovat. Tietenkin monikulttuurisuus määrittyy aina suhteessa omaan kulttuuriin, Nortio sanoo.

Oma maailmankuva vaatii pohdintaa

– Vaikka usein puhutaan, miten monikulttuurisuus opettaa ymmärtämään erilaisuutta, se myös kirkastaa ihmisille omaa kulttuuria ja identiteettiä. Oman maailmankuvan määrittäminen on tärkeää.

Myös maahanmuuttajat ottavat suomalaisuuden usein puheeksi.

– Monet sanovat, etteivät koskaan voi tulla suomalaiseksi syystä tai toisesta. Kaikki haluavat kuitenkin löytää sen oman paikan täältä, unohtamatta ”omaa kulttuuria”.

Nortio toivoo monikulttuurisuuskeskusteluun uusia sävyjä.

– Myös suomalaisuudesta puhumiseen liittyy tiettyjen mantrojen hokeminen. On tärkeää pysähtyä miettimään, mitä kaikkea niillä tarkoitetaan. Esimerkiksi ”maassa maan tavalla”, mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Tausta ei tee samanlaiseksi

Identiteettien rakentaminen jatkuu läpi elämän. Kahden tai useamman kulttuurin keskellä eläminen luo väliviiva-identiteettejä, jolloin oma kulttuuri tuntuu häilyvältä ja erilaisuuden kokemus säilyy, vaikka maa tai kulttuuri ympärillä vaihtuisivatkin.

– Tällainen identiteetti voi olla myös vahvuus, koska sen avulla on mahdollista yhdistää kulttuurien parhaat puolet.

Toisaalta jaettu kansalaisuus, sama etninen alkuperä tai kulttuuri eivät ole takeita samanlaisuudesta.

Ei voida ajatella, että kaikki Suomessa kasvaneet jakaisivat samat kokemukset vain suomalaisuutensa tähden.

– Varmaan kukaan ei enää ajattele, että sinä olet tuollainen vain, koska olet suomalainen.

Helsingin yliopistolla tehdään maalis–huhtikuussa 2015 matkoja erilaisiin maailmankuviin yhdessä tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutustu Uusi maailmankuva -tiedeteeman ohjelmaan ja osallistu keskusteluun (#maailmankuva).

Uusi maailmankuva 16.3.-12.4.2015

Tiedekulma