Mika Anttonen: Tiedeyhteisö on ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä

Maailman väkiluvun ja bruttokansantuotteen kasvu sekä digitalisaatio aiheuttavat voimakkaan primäärienergian kysynnän kasvun. Nykyisillä päästöttömillä energiaratkaisuilla ei pystytä kattamaan edes kasvua, nykyisen fossiilisen tuotannon korvaamisesta puhumattakaan.

Vuonna 2018 maailman energiainvestoinneista 70% tehtiin fossiiliseen tuotantoon ja trendi jatkuu. IPCC:n ilmastoraportin 1,5C mukainen hiilibudjetti tulee täyteen nykyisellä päästövauhdilla 10 vuoden sisällä.

Toimenpiteet, joita nyt tarvitaan, ovat vaikeasti hyväksyttäviä kansalaisten keskuudessa. Siksi toimenpiteiden vaikuttavuuden todentaminen on erityisen tärkeää. Emme voi tyytyä enää yleiseen hokemaan, että kaikkia keinoja tarvitaan, vaan keinot ovat saatettava yhteismitallisiksi ja resurssit kohdistettava niihin, joilla paras vaikuttavuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseen.

Tiedeyhteisöissä kuten Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INARissa on tarvittava osaaminen ilmastotoimien vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tämä osaaminen on valjastettava nopeasti ilmastonmuutoksen hillintään, mikä edellyttää valtiovallalta merkittävää lisäresursointia tiedeyhteisöjen rahoitukseen.

Ilmastomuutoksen ratkaisu tarvitsee alustaksi globaalin hiilipörssin. Hiilen päästäjä maksaa ja hiilen sitoja saa pörssistä rahat hiilen sitomiseksi. Tiedeyhteisön vastuulle jää esittää hiilipörssiin hyväksyttävät keinot ja kehittää niille mittausmenetelmät. Demokratian tehtävä on reguloida hiilipörssin mukainen toimintaympäristö ja yritysten tehtävä toteuttaa ilmakehän hiilidioksidin vähentäminen.

Voimme onnistua vain, jos kaikki toimijat tiedeyhteisö, kansallisvaltiot ja yritykset soutavat samassa veneessä samaan suuntaan. Tiedeyhteisöllä on kuitenkin kaikkein tärkein rooli. Sen pitää kertoa mihin suuntaan soudetaan.

Mika Anttonen
pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja, ST1

Tieteen puolustajat –kirjoitussarjassa ihmiset kuvailevat tutkimuksen merkitystä omasta näkökulmastaan. Tutustu muihin kirjoituksiin Siksitiede-sivulla (skrollaa alas).