Johtava kokeellinen ilmastotutkija Ram Oren vierailijaprofessoriksi

6.10.2017
Yhdysvaltalaisen Duke-yliopiston ekosysteemien toiminnan ja rakenteen professori Ram Oren on yksi kolmesta uudesta Erkko Visiting Professor -ohjelman huippuvierailijasta.

Ram Orenin nelivuotinen Erkko-vierailijaprofessuuri sijoittuu Ilmakehätutkimuksen huippuyksikön metsätieteiden tutkimusryhmään. Metsäekologian professori professori Jaana Bäck laskee Orenin yhdeksi maailman johtavista ekofysiologeista, jolla on vuosikymmenien kokemus kokeellisesta ilmastonmuutostutkimuksesta. 

– Oren oli keskeinen henkilö Duke-yliopiston FACE-kokeessa, jossa tuotettiin Yhdysvaltojen itärannikon tyypilliseen lehtipuumetsikköön tulevaisuuden ilmakehän hiilidioksidipitoisuus yli kymmenen vuoden ajan. Tämä tutkimus on edelleen yksi maailman siteeratuimpia kokeellisia ilmastonmuutostutkimuksia.

Ilmastonmuutos ja puut

Kokeellinen ilmastotutkimus on varsin kallista, joten FACE:n kaltaista, 70 miljoonaa dollaria niellyttä tutkimusta Oren ei Helsingissä pääse toteuttamaan. Täällä yksi hänen päätavoitteitaan on tutkia tarkoilla mittauksilla puiden juuriston rakennetta ja toimintaa. Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miten metsien tuotos, hiilen ja energian kierto ja veden saatavuus liittyvät toisiinsa.

Ram Oren

Oren on mukana myös hankkeessa, jossa tutkitaan Afrikan savannin puiden ja ruohon vedensaantia sekä kokonaishaihduntaa. 

–  Toivon ehtiväni myös osallistua kahteen muuhun tutkimukseen, joissa selvitetään hiilen ja typen kausittaista vaihtelua kasveissa ja maaperässä. Nämä antavat tietoja ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista hiili-typpi–tasapainon vaihteluun, mikä vaikuttaa puiden kasvuun ja hiilensitomisen kykyyn, Ram Oren kertoo.

Maisteri- ja jatko-opiskelijoille Oren tulee kautensa aikana pitämään kurssin metsäpuiden ekofysiologiasta muuttuvassa ilmastossa. 

Suomalainen tutkimuskulttuuri vetosi

Suomessa Oren on vieraillut ensimmäisen kerran jo vuonna 1999. Hän sanoo tuntevansa erittäin hyvin suomalaisten metsätieteilijöiden merkittävän panoksen alan eri tutkimusalueille.

– Olen aina pitänyt Suomesta ja sen tutkimuskulttuurista. Koen, että tutkijoita yhdistää eettisyys, loogisuus, suoruus, järjestys sekä nöyryys. Ja tietenkin usko hyvän koulutuksen merkitykseen.

– Toivon, että kollegani Helsingin yliopistossa kokevat ideani ja lähestymistapani hyödyllisiksi, ja yhteistyömme synnyttää jotakin uutta ja jännittävää.