DROPP lahjoitti Tvärminnen Itämeri-tutkimukselle

25.4.2016
Yhteiskunnallinen yritys DROPP lahjoitti 15 000 euroa Tvärminnen eläintieteellisen aseman monitieteiselle ja kansainväliselle Itämeri-tutkimukselle. Lahjoitus auttaa tutkimaan rannikkoalueiden ekosysteemejä, joita on toistaiseksi tutkittu Itämeren pääallasta ja syvänteitä vähemmän.

Merta pelastamassa poiju kerrallaan

Tvärminnen tutkijat hankkivat DROPPin lahjoituksella merentutkimuspoijuja, jotka sijoitetaan aseman lähiympäristöön rannikkoalueille. Poijut keräävät ja lähettävät jatkuvasti dataa tutkijoiden käyttöön, minkä lisäksi sukeltajat käyvät säännöllisesti keräämässä näytteitä ja ottamassa valokuvia poijujen tarkkailemista ekosysteemeistä.

Tieto on arvokasta, sillä aiemmin ei ole seurattu esimerkiksi rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia matalikkojen herkkään meriympäristöön. Tutkimus keskittyy alueiden tärkeään rooliin eläinten ja kasvillisuuden kasvualustana, ravinteiden suodattajana ja meriympäristön monimuotoisuuden tukijana. 

- Olemme innostuneita projektista, ja se avaa paljon uusia mahdollisuuksia, kiittää Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkko.

– Saamme uutta tietoa pitkäaikaismuutoksista rannikkoympäristöissä, jota voimme käyttää myös muissa tutkimusprojekteteissa, Norkko jatkaa.

DROPP haluaa vaikuttaa

DROPP on niin kutsuttu double bottom line -yritys, ja se lahjoittaa kaiken voittonsa Itämeren suojeluun. Toiminta alkoi kun perustaja, Helsingin yliopiston alumni Amanda Sundell palasi Suomeen vuonna 2014. DROPPin tuote onlähdevesi, ja lisäksi esimerkiksi yliopiston Tiedekulmassa myydään DROPP-juomapulloja. Pääyhteistyökumppani puhtaan Itämeren puolesta on etenkin rehevöitymisen vähentämiseksi ja ravinteiden kierron tehostamiseksi työtä tekevä sitoutumaton säätiö Baltic Sea Action Group. Yhteistyö yliopiston kanssa liittyy BSAG:lle tehtyyn Itämeri-sitoumukseen.

– Itämeri on aina ollut minulle tärkeä. Kesät saaristossa ja toisaalta meren jatkuva läheisyys kaupungissa ovat muistutus siitä, miten ainutlaatuinen pieni meremme on. Tvärminne-yhteistyön kautta DROPP on mukana tukemassa myös suomalaista huippututkimusta, joka tuottaa uutta tietoa Itämeren herkimmistä alueista ja niiden suojelutarpeista, iloitsee Amanda Sundell.

– Itämeren rehevöityminen ja ympäristön monimuotoisuuden väheneminen ovat huolestuttaneet minua vuosi vuodelta enemmän ja halusin osaltani tehdä jotain asian eteen. On surullista ajatella, etteivät Itämeren ympärillä asuvat tulevaisuudessa pystyisi nauttimaan tästä ainutlaatuisesta ympäristöstä, Sundell jatkaa.

Konkreettista yhteistyötä

Uusi yhteistyö tiedeyhteisön kanssa tuo mahdollisuuksia levittää uutta tietoa uusille yleisöille. Tvärminnen tutkimus näyttää, miten esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen vauhdittamat ilmiöt vaikuttavat Itämeren eläin- ja kasvilajeihin.

– Vaikka itäiseltä Suomenlahdelta on tullut myönteisiä uutisia, Saaristomeren ongelmat ovat huomattavia. Työ ei lopu heti, toteaa Sundell.

Poijuhankkeessa Norkko ja Sundell pitävät keskeisenä juuri mahdollisuutta esitellä rannikoiden ainutlaatuista vedenalaista maailmaa yleisölle. Poijujen kautta voidaan kertoa, miten tärkeää sen suojeleminen on.

Yliopistolta yrittäjäksi

Sundell on valmistunut kandidaatiksi valtio-opista Helsingin yliopistosta ja tehnyt maisteritutkinnon London School of Economics -yliopistossa. Valtiotieteilijälle yhteiskunnallinen yrittäminen, jossa ideat ja arvot ovat keskeisiä, sopii hyvin.

– Valtiotieteen opinnot kehittivät kriittistä ajattelua ja opettivat arvioimaan vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä vastuuta. Helsingin yliopiston alumnina on hienoa tukea yliopiston huippuosaajia käytännönläheisellä tavalla, Sundell kertoo.

Lisätietoja hankkeesta >>

DROPP on yhteiskunnallinen yritys, joka tukee Itämeren suojelua. Osana sitoumustaan Itämeren hyvinvointiin DROPP edistää Itämeri-tutkimusta. Tieto meren muutoksista ja reagoinnista lisääntyvään kuormitukseen on tärkeää myös siksi, että julkiset suojeluohjelmat ja päätökset pohjautuisivat parhaaseen mahdolliseen tietoon. DROPP-vettä saa 100 jälleenmyyjältä Suomessa ja määrä kasvaa. Suuryrityksistä esimerkiksi Otava-konserni ja Cargotec ovat jo siirtyneet DROPP–veteen. Yritys lahjoittaa jokaisesta Tiedekulmassa myydystä tai suoraan DROPPilta tilatusta DROPP-kestojuomapullosta viisi euroa Tvärminnen poijuprojektille vuoden 2016 aikana.