Mistä löytää kaikille avoimia e-aineistoja koronapoikkeustilanteessa?

Etsitkö kotoa käsin e-aineistoja ilman etäkäyttöön oikeuttavia yliopiston käyttäjätunnuksia? Hyödynnä kaikille avoimia e-aineistoja näiden vinkkien avulla! Avoimia aineistoja pääset käyttämään, vaikka kirjaston toimipaikat olisivat kiinni.

Hakukoneet ja tietokannat 

Core 

 
Core on laaja brittiläinen tietokanta, joka haravoi avoimia aineistoja tehokkaasti eri lähteistä. Esimerkiksi Iris.AI-tekoälysovellus käyttää Corea lähteenään. Coreen voivat liittyä jäseniksi kaikki halukkaat avoimet tietoarkistot ja avoimet lehdet, jolloin niiden sisältö yhdistetään tietokantaan (mukana myös Helsingin yliopiston Helda). Core haravoi systemaattisemmin avointa aineistoa ja raakadataa kuin Google Scholar, joka perustuu vain avoimesti internetissä olevaan aineistoon. Kaikki Coren materiaali on avoimesti ja välittömästi saatavissa ja tekstejä on tällä hetkellä yli 135 miljoonaa. 

BASE  

 
BASE on saksalainen hakujärjestelmä, joka käsittää yli 150 miljoonaa dokumenttia. Näistä noin 60% on avointa materiaalia. BASE on varsin käyttökelpoinen tapa hakea kustantajien artikkeleiden avoimia versioita. Hakutoiminnot ovat hyvin monipuoliset, samoin tulosten lajittelu. 
 

Dimensions  

 
Dimensions on suuri kansainvälinen tietokanta, joka on ilmainen henkilökohtaiseen käyttöön.  Siinä on yli 100 miljoonaa artikkelia, kirjaa, kirjan lukua sekä artikkelien käsikirjoitusversioita ja kongressi-esitelmiä, jotka voi sivun reunan “Open Access” -valikosta rajata avoimeen aineistoon. Materiaali on eritasoista, mikä kannattaa pitää mielessä tietoa etsiessä. .  

Finna.fi 

 
Finna.fi sisältää Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja. Finna.fi:stä löytyy paljon avoimesti verkossa saatavilla olevaa aineistoa, esimerkiksi kotimaisia artikkeleita. Verkkoaineistoa hakeaksesi käytä rajausta “Verkossa saatavilla”. Lapin korkeakoulukirjaston laatima hakuohje auttaa sinua hakemaan Finna.fi:ssä tieteellisiä vertaisarvioituja artikkeleita.  

Google Scholar 

 
Google Scholar on erityisesti tieteellisille teksteille tarkoitettu Googlen hakupalvelu, joka sisältää paljon avointa materiaalia. Palvelussa on saatavilla aineistoa useilla kielillä, myös suomeksi.  

Microsoft Academic 

 
Microsoft Academic on akateemiselle kirjallisuudelle tarkoitettu hakukone, joka hyödyntää semanttista hakutekniikkaa. Hakukone indeksoi yli 230 miljoonaa julkaisua, joista yli 80 miljoonaa on artikkeleita. 

OpenAIRE-portaali 

 
EU:n komission rahoittama OpenAIRE-portaali haravoi eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkaisuarkistoja, ja avoin tietokanta sisältää noin 10 miljoonaa avointa julkaisua tai datasettiä. OpenAIREn perushaussa näkyy selvästi dokumentin avoimuus ja luonne (esim. opinnäyte tai preprint). Hakutuloksissa näkyy myös tieteenalaluokittelu ja pysyvä tunniste, jos sellainen on. 
 

Kirjat ja lehdet 

DOAB 

 
DOAB (Directory of Open Access Books) on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. Avoimesta julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle on DOABin verkkosivuilla hyödyllinen alakohtainen jaottelu, joka sisältää kustajien tiedot.   

DOAJ 

 
DOAJ  (Directory of Open Access Journals) on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -lehdistä. Open Access -julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu löytyy DOAJn sivuilta. 
 

Journal.fi 

 
Suomalaisten tiedelehtien avointa aineistoa voi etsiä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämästä Journal.fi-palvelusta. Sivustolla on noin 80 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa. 

OAPEN 

 
OAPEN-tietokanta sisältää vapaasti saatavilla olevia tieteellisiä kirjoja, pääasiassa humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä.   

Avoimet julkaisukanavat Helsingin yliopistossa 

Editori  

 
Editori on Helsingin yliopiston avoimen julkaisemisen palvelu, jossa julkaistut tiedelehdet ovat avoimesti saatavilla. 

Helda Open Books 

 
Helda Open Books -virtuaalikokoelmassa julkaistaan tieteellisesti ajankohtaisia, opetukseen ja tutkimukseen liittyviä teoksia ja myös eri tieteenalojen klassikoita. Yhteysosoite: heldaopenbooks@helsinki.fi 

Helsinki University Press (HUP) 

 
Helsinki University Press (HUP) on Helsingin yliopiston omistama avoin tiedekustantamo, joka julkaisee vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita, toimitettuja teoksia ja lehtiä kaikilta tieteenaloilta. Pääkielenä on englanti. 

Lisätietoja

Lue lisää avoimista e-aineistoista  kirjaston oppaista: 

Kirjoittajat ovat koostaneet palveluiden esittelyt muun muassa kirjaston oppaista ja Markku Roinilan Think Open -blogikirjoituksesta  “Testissä Alternative Access – vaihtoehtoiset tavat päästä kiinni tutkimusartikkeleihin” .  
 
Listan kuratointiryhmässä olivat mukana Juuso Ala-Kyyny, Mika Holopainen, Markku Roinila ja Kimmo Koskinen.