Helsingin yliopiston tutkijoille ja jatko-opiskelijoille suunnatuilla Research Data Management basics -luennoilla opit aineistonhallinnan peruskäsitteet ja parhaat käytänteet.

Research Data Management basics -luennot

Yliopiston datatuki järjestää RDM basics -luentoja syksyllä 2020 verkossa. Löydät koulutusten aikataulun ja ilmoittautumisohjeet verkkosivuiltamme.

Etenkin tutkijoille ja jatko-opiskelijoille suunnatuilla Research Data Management basics -luennoilla opit tutkimusaineiston hallinnan peruskäsitteet ja parhaat käytänteet. Saat vastauksia datanhallinnan keskeisiin kysymyksiin, kuten: Miten määritellä ja kuvailla tutkimukseen liittyvä data? Miten säilyttää data turvallisesti ja jakaa se tarvittaessa muille?

Opetusten pääkieli on englanti, mutta henkilökohtaista opastusta saa myös suomeksi. Suomenkielinen Aineistonhallinnan perusteet -luento järjestetään 23.9.2020 klo 10-12.

UH data support logo