Nokialta merkittävää tukea luonnontieteiden tutkimukseen ja opetukseen

Nokia on tehnyt Helsingin yliopiston luonnontieteelliselle koulutusalalle 1,5 miljoonaan euron lahjoituksen. Nokia tekee lahjoituksia myös muille yliopistoille. Nokian lahjoitusten takana on halu edistää suomalaisten yliopistojen tutkimusta, tiivistää yhteistyötä yritysten ja suomalaisten yliopistojen välillä sekä vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. 

Lahjoitus rakentaa yhteistyötä

Nokia tekee lahjoituksen Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon luonnontieteellisen koulutusalan tueksi. Yliopisto ja Nokia ovat tunnistaneet yhteisesti tärkeäksi kehittämiskohteeksi erityisesti datatieteen.

- Nokian ja suomalaisten yliopistojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, ja haluamme jatkaa sitä myös tulevaisuudessa. Toivomme, että lahjoituksemme helpottavat pieneltä osaltaan yliopistojen taloudellista tilannetta ja tukevat koko suomalaista yhteiskuntaa ja sen kilpailukykyä. Yhteistyön kautta yliopistojen huippututkijat ja Nokian asiantuntijat voivat myös yhdessä ratkaista esimerkiksi tulevaisuuden langattomien verkkojen sekä analytiikan avainhaasteita ja sitä kautta merkittävästi edistää alan kehitystä, kertoo Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

- Helsingin yliopisto on kiitollinen Nokian merkittävästä lahjoituksesta. Luonnontieteiden koulutusalalle osoitettu lahjoitus tiivistää hyvää yhteistyötä Nokian kanssa entisestään ja tukee tavoitettamme panostaa datatieteen pitkäjänteiseen ja syvälliseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen, kiittää Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Nokia on tehnyt Helsingin yliopistolle myös lahjoituksen Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Nokia Bell Labs -tutkimuskeskuksen yhteistyönä perustettavan The Nokia Center for Advanced Research (NCAR) -tutkimusyksikön kehittämiseksi.

- Lahjoitukset mahdollistavat algoritmi- ja alustaosaamisen kehittämisen entisestään. Meillä on jo ennestään vahvaa osaamista digitaalisuudessa, datatieteen menetelmissä ja alustoissa, ohjelmistoissa ja laskentaympäristöissä. Yhteistyö teollisuusyritysten kuten Nokian kanssa auttaa viemään tutkimusteemoja suuntaan, josta on hyötyä tieteelle ja teollisuudelle, kertoo tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Sasu Tarkoma.

Datatiede yhdistää

Datatiede on Helsingin yliopistolle tärkeä tutkimusala, jonka menetelmiä ja osaamista voidaan myös hyödyntää laajasti yliopiston eri tieteenaloilla. Datatieteelle keskeiset digitaalisuus, monitieteisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yritysyhteistyö ovat myös yliopiston uuden strategian ja tulevaisuuden menestyksen kulmakiviä.

 - Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että lahjoitus auttaa yliopistoa kehittämään datatieteen opetusta osana huippututkimusta, iloitsee Siilasmaa.

Lahjoituksella voidaan tehdä uutta, jatkaa Sasu Tarkoma:

- Datatiede tukee nykyistä ja tulevaa digitaalista infrastruktuuria, joka rakentuu yhä enemmän tiedon tehokkaan käsittelyn ja analyysin varaan. Lahjoitukset mahdollistavat kansainvälisesti merkittäviä uusia avauksia datatieteen ja tietoverkkojen alueella.