Molekylmodellering: Kemi utan kemikalernnForskningsinriktningen vid kemiska institutionens laboratorium för svenskspråkig undervisning är teoretisk och beräkningskemi. Det betyder att vi undersöker molekyler och deras egenskaper med hjälp av datorer. Vi bygger upp datormodeller av enskilda molekyler, molekylbitar eller små aggregat av molekyler samt beräknar egenskaper och händelseförlopp med hjälp av avancerade datorprogram.nMed visualiseringsprogram kan man titta på molekylerna och t.ex. se hur elektronerna binder ihop atomerna. Med beräkningsprogrammen erhålls molekylstrukturer och deras relativa energier samt en del övriga egenskaper. Molekyldynamiska beräkningar tar molekylrörelser i beaktande så att man kan följa händelser på molekylnivå under en kort tid. Molekylmodellering kommer att visas från fem olika perspekti
15:15-15:20 Michael Patzschke Kort presentation av laboratoriet och dess verksamhet
15:20-15:35 Michael Patzschke Molekylmodellering och orbitaler
15:35-15:50 Ville Kaila Modellering av cellandningen
15:50-16:05 Krister Henriksson Modellering av storskaliga nmolekylrörelser
16:05-16:15 Paus, diskussion och frågestund
16:15-16:30 Mikael Johansson Modellering av molekylaromaticitet
16:30-16:45 Dage Sundholm Molekyler och ljus

Muita videoita tässä sarjassa