Sosiaaliset maailmat -kurssi (HY, 2021); kurssin toinen luento