Välkommen till den pedagogiska fakulteten! Ledningen presenterar sig, info om universitetsstudier och ämnesföreningsverksamhet.