Webinaarin tavoitteena on
- tarjota välineitä itsensä johtamiseen ja oman uran proaktiiviseen suunnitteluun
- auttaa tunnistamaan henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä sekä sitä, miten nämä tekijät vaikuttavat omaan työhyvinvointiin, työssä suoriutumiseen ja uralla kehittymiseen
- lisätä osallistujien tietoisuutta työssä kehittymisen ja oman osaamisen vahvistamisen mahdollisuuksista

Webinaarissa käsitellään erityisesti seuraavia kysymyksiä:
- Mikä on keskeistä työelämän murroksessa ja mitä se edellyttää minulta?
- Mitkä tekijät vaikuttavat työmotivaatioon? Mistä oma motivaationi rakentuu?
- Miten tunnistan kehittymistavoitteeni ja miten asetan itselleni selkeät tavoitteet?
- Miten voin kehittyä työssäni ja vahvistaa osaamistani?

Webinaarin kouluttajana toimii Kirsi Laine PsM, laillistettu psykologi, sertifioitu henkilöarvioija, työ- ja organisaatiopsykologian EuroPsy -rekisteröity psykologi.