Mitä energia on, lämpöenergia, mekaaninen työ, teho, latenttilämpö, liukenemislämpö.