Denna inspelning är avsedd för lärare vid universitet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen går man kort igenom bedömning av prestationer genom undervisning, vilket är avsett att ge en uppfattning om hur bedömningen genomförs i de vanligaste fallen.

#sisu #bedömning