I videon visas hur den nyfödda kavlen skall behandlas för att ett gott liv skall kunna tryggas. Information om kalven skall föras in i många system och systemen räknas upp här. Videon är gjord med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygds¬områden inom projektet Työtavoilla tulosta maitotiloille (”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat”).