I videon behandlas rasthagen, ventilationen, LED-belysningen, klövvårdsställningen, avskiljningsanläggningen och kadaverkupan. Videon är gjord med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden inom projektet Työtavoilla tulosta maitotiloille (”Arbetsmetoder för förbättring av mjölkgårdars resultat”).