Tuukka Hämäläisen ja Aleksandr Manzosin teos Pelien äärettömät maailmat (Gaudeamus 2020) päivittää käsitykset pelimaailmasta. Peleissä tarkastellaan usein aiheita, joissa ei välttämättä edes ole luontevia pelillisiä tai toiminnallisia elementtejä. Parhaimmillaan ne murtavat kulttuurin ja kasvatuksen nostamia muureja ihmisten väliltä ja päästävät pelaajan katsomaan maailmaa toisen silmin.

Verkkoesitelmässään Hämäläinen ja Manzos pohtivat pelejä taidemuotona ja esittelevät niiden erilaisia kantaaottavia teemoja esimerkkien kautta. Millä tavoin esimerkiksi kuolema, ilmastonmuutos ja ihmismieli näyttäytyvät peleissä?