Tämä tallenne on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille Sisun käytön tueksi. Tallenteella näytetään miten voit lisätä uuden tai rakenteesta poikkeavan opintojakson opintokokonaisuuteen tai opintosuunnitelman osaan käyttämällä vapaan muokkauksen tilaa.

#sisu #opintosuunnitelma #vapsu