Suositukset ilmastolain tavoitteiksi 24.2.2021: Fossiilisten ja prosessiperäisten päästöjen vähennys / Jyri Seppälä