Tieto ja valta\nJohtaja, tutkimusprofessori Antti Hautamäki: Tietoyhteiskunta kansallisena haasteena\nProfessori emerita Ullamaija Kivikuru: Median mahti tiedon levittäjänä \nTilaisuuden puheenjohtaja: Dosentti Antti Arjava