Tutkimusjohtaja, professori Henry Tirri: Tietotekniikan uudet ulottuvuudet
Professori Kari Enqvist: Alkeishiukkaset ja maailmankuvan muutos
Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Markku Löytönen