Paikka: Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: Perjantai 13.1.2017
Aika: 15.45 - 17.45
Puheenjohtaja: dosentti Mikko Salmela (Helsingin yliopisto)

Professori Tuija Pulkkinen (Helsingin yliopisto): Kansallisuus vapauden edellytyksenä hegeliläis-snellmanilaisessa filosofiassa

Professori Jussi Pakkasvirta (Helsingin yliopisto): Nationalismin tulevaisuusvisio - ajatuksia 200-vuotisen poliittisen yhteisön reseptin elinkaaresta

Dosentti Tuomas Tepora (Helsingin yliopisto): Kansallistunne ja sen normatiiviset symbolit

Ovatko nationalismi ja kansallisuusaate vapauden edellytyksiä vai sen rajoitteita? Suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun historiasta löytyy molempia näkemyksiä. J.V. Snellman muotoili Hegelin filosofian vaikutteiden pohjalta näihin päiviin asti ajankohtaisen näkemyksen kansallisesta kielestä, kulttuurista ja valtiosta yhteiskunnallisen ja poliittisen vapauden edellytyksinä.

Toisaalta nationalismi ja kansallisuusaate ovat näyttäytyneet intellektuaalisen kulttuurin sekä yhteiskunnallisen vapauden rajoitteina liberalistisesti ja kansainvälisesti suuntautuneessa ajattelussa, kuten viime vuosisadan alkupuolen keskusteluissa niin sanottujen kansallisten tieteiden oikeista tutkimuskohteista. Sama kysymys voidaan esittää myös kansallistunteen osalta: mitä se on, ja onko se vapauden edellytys vai rajoitus.

Muita videoita tässä sarjassa