Video on tehty osana Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä -tutkimushanketta.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen työelämässä tapahtuvan oppimisen ympäristöjä ja sitä, miten maaseudun pk-yrityksiin voidaan synnyttää laadukkaita oppimisympäristöjä.

Hankkeessa haastateltiin kolmessa maakunnassa ja kolmessa oppilaitoksessa: Etelä-Pohjanmaalla Järviseudun ammatti-instituutti JAMI (Lappajärven toimipiste), Pohjois-Pohjanmaalla Koulutuskeskus JEDU (Nivalan toimipiste) sekä Pohjois-Karjalassa RIVERIA (Lieksan toimipiste). Esimerkkialueilta on haastateltu oppilaitosten edustajia, opiskelijoita sekä pk-yritysten edustajia.

Tutkimushankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2019.