Videomme on kärjistetty vuoropuhelu funktionalistisen ja formalistisen näkökulman käyttämisestä opetuksessa. Videon kohtaus tapahtuu ruotsin kielen oppitunnilla, jossa opettaja edustaa tiukkaa formalistista linjaa ja paikalle saapuva ´mystinen´ henkilö puolustaa funktionaalisia keinoja kielten opetuksessa. Paikalla olevat oppilaat jäävät kahden tulen väliin ja tekevät omat johtopäätöksensä.

Tuotoksemme tavoite on tuoda esille funktionalismin ja formalismin eroja käytännön opetuksessa ja selventää, että kumpikaan niistä ei ole täydellinen yksinään ja opetuksesta saataisiin tasapainoisempaa yhdistemällä niitä. Esitys on tarkoitettu kaikille kielestä kiinnostuneille, mutta ehkä erityisesti kieltä opettaville tahoille. Videomme lopputulema on melko utopistinen ja sadunomainen, mutta se edustaa sellaista suuntaa, johon me toivomme kielen opetuksen menevän.