Tentin kopioiminen Sisuun siirtymiseksi. Videossa ei ääntä.
Sama prosessi tekstinä ja kuvina: https://blogs.helsinki.fi/examinarium/tentin-kopiointi-sisua-varten/