Lääkehoidon arviointitehtävän toteuttaminen osana apteekkiharjoittelua omassa opetusapteekissa Sonja Kallio.