Professori Pekka Pesonen: Unelmat ja uhkakuvat
Professori Arto Mustajoki: Kieli kulttuurin peilinä