Denna inspelning är avsedd för studerande vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen visas hur du kan lägga till en ny helhet eller helhet som avviker från strukturen i studieplan i det fria redigeringsläget.

#sisu #studieplan #vapsu