kuvaajan piirtäminen ja suoran sovitus taulukkolaskimella