Tähtijengi on suomen kielen taitotason mukaan eriyttävä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalikokonaisuus alakouluun. Maksuton materiaali tuotetaan Helsingin yliopiston Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa (1.1.2019-30.6.2020). Materiaalin tekijöinä Tanja Viinikainen ja kuvittaja Riina Hirvonen.