Embedding Openness to Science & Scholarship - Avoimen tieteen ja datan
sidosryhmätyöpaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto on ATD-projektissaan tuottamassa avoimen
tieteen ja datan toimenpideohjelmaa suomalaiselle tiedeyhteisölle.
Prosessissa tärkeää roolia näyttelee sidosryhmätyöpaja, jossa
tavoitteena on tunnistaa kansallisia toimia vaativia avoimen tieteen
kysymyksiä, kartoittaa toimijoita sekä määritellä koordinaation
tarvittavaa osaamista. Työpaja koostuu plenaarista, jossa kuullaan
kansainvälisiä keynote-puheenvuoroja Euroopan komissiosta,
Frontiers-julkaisualustalta sekä DANS-datakeskuksesta. Tilaisuuden
kohderyhmää ovat yliopistohallinnon, tutkkimuslaitosten, tiedekirjastojen,
tieteellisten seurojen ja tiedekustantajien edustajat, tutkijat, opiskelijat,
tieteen rahoittajat, kansalaistieteen parissa toimivat järjestöt sekä
tieteen avoimuudesta kiinnostuneet kansalaiset.

Muita videoita tässä sarjassa