Tämä tallenne on tarkoitettu yliopiston opettajille Sisun käytön tueksi. Tallenteella näytetään miten voit tuoda arviointitietoja Sisuun csv-tiedostosta hyödyntäen Sisu-muunninta, jonka voit ladata Opetustyön ohjeista.

Suorituksen arviointitietojen tuominen csv-tiedostolla (ts. Excel-tiedostolla) auttaa suurten opiskelijamäärien arvioinnissa. Excel-pohjainen Sisu-muunnin, lyhyesti SIMU, auttaa sinua opiskelijatietojen koostamisessa, arvioimisessa sekä arviointitietojen viemisessä Sisuun.

#sisu #arviointi