Denna inspelning är avsedd för studerande vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen visas hur du väljer prestationssätt och undervisning genom din studieplan, och hur du anmäler dig till undervisningen och tentamina.

Innehåll:
0:38 Val av prestationssätt och undervisning
2:18 Val av undervisningsgrupper
3:51 Bekräftning av anmälning

#sisu #undervisning