Spektroskopiaa - UV-VIS, laitteisto, kvantitatiivinen mittaus Lambert-Beer

Muita videoita tässä sarjassa