Kysynnän hintajousto & Cobb-Douglas-kysyntäfunktio: laskuesimerkki 3

Muita videoita tässä sarjassa